schoolfruit meisje met wortels

Wat is EU-Schoolfruit?

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen.

Tijdens de 20 weken schoolfruit maakt de school gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het schoolfruitdigibord.

Meer dan 2600 scholen doen al mee!

Voordelen EU-Schoolfruit

  • Het is gezond.
    Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente
    nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen. Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
  • Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
  • Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders een structureel schoolfruitbeleid.
  • Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente mogen meegeven voor het tienuurtje.
  • Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
  • Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Meedoen met EU-Schoolfruit

Aanmelding schooljaar 2017-2018

De inschrijfperiode voor EU-Schoolfruit 2017-2018 is nog niet bekend. Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief van Smaaklessen & EU-Schoolfruit.

Welke scholen komen in aanmerking?

Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) kunnen ook inschrijven. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor EU-Schoolfruit. Scholen moeten voldoen aan de voorwaarden, die deel uitmaken van de Regeling Schoolfruit 2016, gepubliceerd op 29 juni 2016. Indien u zich aanmeldt voor deelname verbindt u zich aan de verplichtingen die opgenomen zijn in artikel 4 en 5 van de Regeling schoolfruit 2016.

In het schooljaar 2016-2017 doen ook 74 middelbare scholen mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De deelnemende middelbare scholen ontvangen voor alle leerlingen uit klas 1 en 2 drie stuks groente/fruit per week, gedurende 20 weken. Daarnaast maken de scholen gebruik van lesmaterialen gemaakt voor Voortgezet Onderwijs over groente, fruit en gezonde voeding.

Aanvullend lesmateriaal en activiteiten

Doet uw school mee? Dan heeft uw school de inspanningsverplichting om deel te nemen aan de begeleidende maatregelen: het uitvoeren van EU-Schoolfruitlessen, de digibordlessen en aanvullende activiteiten/lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Aantoonbaar goed bezig? Vraag dan het Vignet Gezonde School aan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bekijk de groente- en fruitlevering op uw school

De schoolfruitleveringen van 2016-2017 zijn gestart in de week van 7 november 2016 en lopen t/m de week van 10 april 2017. In totaal ontvangen de deelnemende basisscholen gedurende 20 weken drie stuks gratis groente of fruit per week. Bekijk de levering van de leveranciers voor deze week.

EU-subsidie

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers. Het programma valt onder de Europese Schoolfruitregeling en wordt financieel ondersteund door de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt EU-Schoolfruit - Wageningen University - zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Stichting Voedingscentrum Nederland ondersteunt het programma.

EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-4.jpg