schoolfruit - jongetje met mandarijnen

Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Het ondersteuningsaanbod is een initiatief van het ministerie van VWS en stimuleert een gezonde leefstijl en welbevinden van de jeugd.

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School biedt scholen onder meer de kans om kennis te maken met de Gezonde School-aanpak en het vignet Gezonde School. het wordt uitgevoerd door het RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL).

Thema's

Binnen het Ondersteuningsaanbod is er aandacht voor de leefstijlthema’s alcohol, roken, drugs, letselpreventie, voeding, beweging en seksuele gezondheid. Het CGL wil hierbij voor het thema voeding gebruikmaken van de bestaande, erkende interventies, waaronder EU-Schoolfruit.

Naast het gebruik van de interventies worden scholen gestimuleerd het gezondheidsbeleid van de school op het gebied van het betreffende thema verder vorm te geven. Om dit laatste doel te bereiken wordt een regionale preventieadviseur ingezet. In veel gevallen is dit een preventieadviseur van de GGD.

Lees hier alles over het ondersteuningsaanbod.

Informatie voor GGD'en

Schooljaar 2014-2015 kunnen scholen zich aanmelden voor het ondersteuningsaanbod “Van EU-Schoolfruit naar Schoolfruitbeleid”. GGD’en bieden scholen deze ondersteuning. De invulling van deze ondersteuning kunt u samen met de school vaststellen. Hieronder vindt u enkele tips.

Scholen die in 2014-2015 meedoen met EU-Schoolfruit

Een aantal scholen die zich heeft aangemeld voor het Ondersteuningsaanbod doet dit schooljaar al mee met EU-Schoolfruit. U kunt de school op de volgende manier ondersteunen bij de overgang naar een structureel schoolfruitbeleid.

Inventarisatie

Inventariseer welke informatie er al over de school bekend is bij de GGD. Heeft de school al fruitdagen? Wat doet de school nog meer rondom het thema voeding? Welke (financiële) mogelijkheden zijn er binnen de gemeente van de school?

Adviesgesprek

De school heeft de afgelopen maanden ervaren hoe het is om een aantal fruitdagen per week te hebben. Bespreek hoe dit is verlopen. Bespreek ook welke ideeën zij hebben voor een structureel schoolfruitbeleid. Ondersteun de school hoe ze hieraan vorm kunnen geven. U kunt hiervoor gebruik maken van het stappenplan. Hierin vindt u bijvoorbeeld een ouderenquête, voorbeeldteksten voor in de schoolgids en artikelen voor de nieuwsbrief. Maak samen met de school een planning voor het invoeren van het schoolfruitbeleid.

Bespreek ook met de school hoe ze het thema voeding nog meer onder de aandacht kunnen brengen, bijvoorbeeld door afspraken over gezond trakteren of door het geven van Smaaklessen.

Monitoring en Evaluatie

Neem regelmatig contact op met de school hoe de overgang van EU-Schoolfruit naar schoolfruitbeleid verloopt. Ondersteun de school waar nodig. Evalueer een aantal maanden na de invoering van het schoolfruitbeleid hoe dit verloopt en welke verbeterpunten er zijn.

Scholen die in 2015-2016 willen meedoen met EU-Schoolfruit

Een aantal scholen die zich heeft aangemeld voor het ondersteuningsaanbod wil volgend schooljaar starten met EU-Schoolfruit. Het is nu nog niet bekend wanneer EU-Schoolfruit 2015-2016 zal beginnen en wanneer de inschrijfperiode plaatsvindt. 

Inventarisatie

Inventariseer welke informatie er al over de school bekend is bij de GGD. Heeft de school al fruitdagen? Wat doet de school nog meer rondom het thema voeding? Welke (financiële) mogelijkheden zijn er binnen de gemeente van de school?

Ondersteuning bij inschrijving

Zodra de inschrijving voor EU-Schoolfruit opengaat ontvangt u een nieuwsbrief van het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit. Er is slechts ruimte voor een bepaald aantal deelnemende scholen. En vol=vol. Het is daarom belangrijk dat de school zich snel aanmeldt. Ondersteun de school bij het aanmelden en zorg dat ze zich tijdig aanmelden. Het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit kan geen plekken voor scholen reserveren.

Adviesgesprek 1

Is de school ingeschreven? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een adviesgesprek. Bespreek met de school wat voor hen de doelstelling is met hun aanmelding voor “Van EU-Schoolfruit naar schoolfruitbeleid”. Bespreek de verschillende mogelijkheden waarop ze na de gratis periode zelfstandig verder kunnen gaan met EU-Schoolfruit met de school. Gebruik voor de ondersteuning van de school het online stappenplan. Hierin vindt u bijvoorbeeld een ouderenquête, voorbeeldteksten voor in de schoolgids en artikelen voor de nieuwsbrief. Maak samen met de school een planning voor het invoeren van het schoolfruitbeleid. Bespreek ook met de school hoe ze het thema voeding nog meer onder de aandacht kunnen brengen, bijvoorbeeld door afspraken over gezond trakteren of door het geven van Smaaklessen.

Adviesgesprek 2

Halverwege de gratis periode kunt u nogmaals een adviesgesprek houden. Welke stappen heeft de school al genomen op weg naar een zelfstandig schoolfruit? Welke ondersteuning heeft de school nog nodig?

Monitoring en evaluatie

Neem regelmatig contact op met de school hoe de overgang van EU-Schoolfruit naar schoolfruitbeleid verloopt. Ondersteun de school waar nodig. Evalueer een aantal maanden na de invoering van het schoolfruitbeleid hoe dit verloopt en welke verbeterpunten er zijn.

EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-5.jpg