jongen met sinaasappel

Onderzoek EU-Schoolfruit

In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar EU-Schoolfruit onder leerkrachten, deelnemende leerlingen uit groep 6-8 en de ouders van deze leerlingen. Lees hier de belangrijkste punten van de evaluaties uit 2009-2014.

Scholen zijn enthousiast

Uit de evaluaties blijkt dat 98% van de deelnemende scholen enthousiast is over EU-Schoolfruit. 86% van de scholen is tevreden over de kwaliteit van het geleverde fruit en 91% van de scholen is tevreden over de informatievoorziening.

Kinderen geven een hoge beoordeling

Kinderen beoordelen EU-Schoolfruit gemiddeld met een 8,3. Driekwart van de kinderen zegt iets te hebben geleerd van EU-Schoolfruit.

Ook ouders worden gestimuleerd meer groente/fruit te eten

Ouders beoordelen het programma met gemiddeld een 7,8. 29% van de ouders geeft aan zelf ook gestimuleerd te worden meer groente en fruit te eten. Driekwart van de ouders geeft aan dat ze graag willen dat het schoolfruitbeleid wordt voortgezet. De helft van hen wil dit het liefst dagelijks.

Minder koek op school

Na afloop van de EU-Schoolfruitperiode is er op de scholen die hebben deelgenomen een daling te zien in het percentage kinderen dat meestal koek meeneemt naar school (van 65% naar 55%). Het percentage kinderen dat meestal fruit meeneemt stijgt (van 40% naar 45%), evenals het percentage kinderen dat meestal groente meeneemt (van 11% naar 14%).

Van 10 naar 20 weken

Een belangrijk verbeterpunt uit het onderzoek is dat de gratis periode van EU-Schoolfruit verlengd moet worden en dat scholen meer gestimuleerd moeten worden om blijvend schoolfruitbeleid in te voeren. Daarom is vanaf het schooljaar 2012/2013 de EU-Schoolfruitperiode verlengd van 10 naar 20 weken. En in 2014-2015 was de intentie om de periode te verlengen naar 25 weken. Door omstandigheden werden dit er toch 18. Daarnaast worden scholen gestimuleerd om na de gratis periode een zelfstandig schoolfruitbeleid op te zetten.

EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-1.jpg