Gezond schoolbeleid

fruit

Met Smaaklessen op weg naar een gezonde school!

Veel scholen gebruiken Smaaklessen als onderdeel van een uitgebreider eet- en beweegbeleid. Leerlingen eten dan bijvoorbeeld ook fruit en groente als tienuurtje en ook bij traktaties wordt gelet op gezondheid. Scholen die investeren in een goed eet- en beweegbeleid, plukken daar zelf ook de vruchten van. Leerlingen die gezond eten en genoeg bewegen, zijn fitter en kunnen zich beter concentreren.

Behaal het vignet gezonde school

Bij een aantal scholen prijkt inmiddels ook het vignet Gezonde School aan de gevel. Met dit vignet laat u zien dat u elk jaar, door de hele school heen, aandacht besteedt aan een gezonde leefstijl. Het Vignet Gezonde School bestaat uit zeven deelcertificaten voor verschillende thema’s. Smaaklessen helpt scholen op weg naar het deelcertificaat Voeding.

Wat doet een gezonde school?

Op een Gezonde School is er niet alleen tijdens de les aandacht voor gezondheid. Als een school aan de slag gaat met het thema voeding, dan hoort daar ook een schoolfruitbeleid bij en heldere regels voor gezond trakteren en de schoollunch. Ook tijdens sportdagen, uitjes en andere activiteiten maakt de school de gezonde keuze de standaard. Scholen hoeven het wiel niet alleen uit te vinden. Juist niet. Gezonde Scholen betrekken het team en de ouders bij het beleid en zoeken de samenwerking op met de GGD en andere partners. Ook het Voedingscentrum biedt ondersteuning.

meisje en kok eten appel