Freshweb B.V.

Freshweb.nl is een platform voor de levering van EU-Schoolfruit. 

In de jaren 2015 en 2016 was Freshweb.nl eerder erkend leverancier van het EU-Schoolfruitprogramma. Sinds september 2018 is Freshweb.nl wederom erkend om een leveranciersrol te nemen binnen het EU Schoolfruitprogramma.