Meisje met wortels

Instructies EU-Schoolfruit

Om EU-Schoolfruit soepel te laten verlopen, is voorbereiding belangrijk. De praktische tips op deze pagina helpen u daarbij.

Inschrijven EU-Schoolfruit 2018-2019

Schrijf uw school in tussen 3 en 14 september
Dit jaar werkt het EU-Schoolfruitprogramma met een nieuw online registratie systeem. Hiervoor moet u eerst een account registereren. Elke schoolvestiging krijgt een eigen account, waarmee de vestiging zich kan aanmelden, maar ook wijzigingen kan doorgeven het belangrijke informatie kan vinden.

Scholen stellen intern een schoolfruitcoördinator aan die ervoor zorgt dat de school zich inspant om de verspreiding van groenten en fruit succesvol te laten verlopen. Deze schoolfruitcoördinator maakt een schoolaccount aan via www.euschoolfruit.nl en meldt de school tijdens de inschrijfperiode aan voor het EU-Schoolfruitprogramma 2018-2019.

Lees vooraf goed de voorwaarden door

Loting

Als na de inschrijfperiode blijkt dat het aantal inschrijvingen meer is dan de maximale capaciteit, dan wordt op basis van een onafhankelijke loting bepaald welke scholen aan EU-Schoolfruit 2018-2019 deelnemen. Dit is afhankelijk van het aantal leveranciers en het bijbehorende budget. Eind september hoort u van het Steunpunt EU-Schoolfruit of uw school is ingeloot of niet.

na uw inschrijving.jpg

  Schoolfruitovereenkomst

  1. Na aanmelding ontvangt de schoolfruitcoördinator een e-mail met informatie over de schoolfruitovereenkomst. De schoolfruitovereenkomst staat op het schoolaccount op www.euschoolfruit.nl. De schoolfruitcoördinator dient de volgende stappen uit te voeren:

  a. Download de schoolfruitovereenkomst van het schoolaccount en print deze uit.

  b. Voorzie de schoolfruitovereenkomst van een handtekening en de stempel van de school.

  c. Scan de schoolfruitovereenkomst in.

  c. Upload de schoolfruitovereenkomst in het schoolaccount.

  Wijzigingen

  • Zijn de contact- of adresgegevens van uw school v eranderd? Log dan in met uw schoolaccount en druk op schoolgegevens wijzigen.
  • Is uw leerlingenaantal gewijzigd? U kunt het leerlingenaantal tot uiterlijk 17 december 2018 éénmalig wijzigen via uw schoolaccount. Deze wijziging wordt na 1 januari zo spoedig mogelijk doorgevoerd. U kunt wachten tot december, zodat u een goede inschatting kan maken wat betreft het leerlingenaantal.

   Dag van levering

   U krijgt nadat u de schoolfruitovereenkomst heeft ondertekend een bericht van uw leverancier over de eerste leverdag.

   Startpakket

   U ontvangt voor de start van het programa een startpakket met lesmateriaal en posters. Scholen hangen de EU-Schoolfruitposter zichtbaar op bij de hoofdingang van de school of maken op de website van de school bekend dat zij aan de schoolregeling deelnemen, waarbij de Europese vlag wordt weergegeven en wordt vermeld de Europese Unie de regeling financiert. Daarnaast bent u verplicht de EU-Schoolfruitlessen uit het lesboekje en het digibord in te zetten in alle groepen.

   Start EU-Schoolfruit

   De leveringen starten in de week van 12 november 2018. In de week van 15 april 2019 vinden de laatste leveringen plaats. In totaal ontvangen de deelnemende scholen gedurende 20 weken drie stuks gratis groente en fruit per week.


       praktische tips.jpg

       Titel

       Informeer ouders

       Informeer ouders op welke dagen de kinderen op school fruit en groente krijgen. Leg deze afspraken vast in het schoolbeleid, in de schoolgids en besteed aandacht aan EU-Schoolfruit in de nieuwsbrief.

       Informatie voor uw ouders:

       Nieuwsbrief-bijlage waarmee u de dagen van de levering kunt communiceren.

       Ouderbrochure met tips voor thuis

       Korte tips voor 40 schoolweken (voor Twitter en nieuwsbrief)

       Inspiratie voor het tienuurtje (voor de nieuwsbrief)

       Ontvangst levering

       Stel een coördinator aan die de levering in ontvangst neemt en controleert, zorgdraagt voor een correcte opslag, zorgdraagt voor de juiste volgorde van uitdelen, én gedurende week de kwaliteit in de gaten houdt. Eventueel 'slechte' exemplaren kunnen dan tijdig uit de partij worden gehaald.

       Begin met het schoolfruit altijd één dag na de aangekondigde leverdag. Groente en fruit kunnen ook om 16.00 uur worden geleverd!

       Houd er rekening mee dat de eerste paar leverweken nodig zijn om de logistieke route goed lopend te maken. Ook de chauffeur heeft tijd nodig om aan de route te wennen. Dit betekent dat de levering in de eerste paar weken soms kan afwijken van wat is afgesproken of dat de leverdag wordt gewijzigd. Uw leverancier doet zijn uiterste best om volgens afspraak te leveren, maar heeft tijd nodig om het proces goed op de rit te krijgen.

       Opslag, waar zet u de levering neer?

       Uw levering wordt gebracht in kratten of dozen. Zorg dat deze op een koele plek kunnen staan, uit de zon. Dit hoeft geen koelkast te zijn. Zo blijft de kwaliteit van groente en fruit het best.

       Snijden en verdelen

       Zorg dat de levering wordt gegeten volgens de volgorde die de leverancier aangeeft.

       Sommige fruit- en groentesoorten moeten nog gesneden worden voordat de kinderen ze kunnen consumeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat sinaasappels of komkommers in stukjes moet worden gesneden. Het hebben van snijplanken en schilmesjes is daarom erg handig. Ook een appelsnijder of kiwilepeltjes kunnen handig zijn.

       Voor het snijden en verdelen van fruit zijn er verschillende opties. Leerkrachten kunnen voor hun eigen klas het fruit snijden en verdelen. Ook de oudere groepen kunnen hun steentje bijdragen en helpen. Dit is niet alleen praktisch, maar ook leerzaam voor de leerlingen. Grotere scholen maken vaak gebruik van een groep ouders die helpen met het snijden en verdelen van de levering.

        Meer tips en ervaringen van scholen zelf? Bekijk dan deze pagina


        praktischeinformatie.jpg

        Ontvangstbevestiging

        Contactpersonen van deelnemende scholen ontvangen drie keer een formulier met een ontvangstbevestiging tijdens EU-Schoolfruit. Op de ontvangsbevestiging staat beschreven wel groente en fruit u heeft gekregen voor het aantal leerlingen. U dient het formulier te controleren, te ondertekenen en terug te sturen naar de leverancier.

        Wijzigen gegevens en leerlingenaantal

        • Zijn de contact- of adresgegevens van uw school veranderd? Wilt u uw vakantiedagen wijzigen? Geef deze dan door via ons contactformulier.
        • Is uw leerlingenaantal gewijzigd? U kunt het leerlingenaantal tot uiterlijk 1 januari 2018 éénmalig wijzigen via dit formulier. Deze wijziging wordt na 1 januari zo spoedig mogelijk doorgevoerd. U kunt wachten tot december, zodat u een goede inschatting kan maken wat betreft het leerlingenaantal.

        Nieuwsbrief

        Tijdens de 20 weken schoolfruitperiode ontvangt u iedere donderdag een digitale nieuwsbrief met tips en nieuwtjes rondom groenten en fruit. Meld ook uw collega's aan voor de digitale nieuwsbrief.

        Variëteit in groente en fruit

        Uw leverancier levert groente/fruit volgens de richtlijnen van het EU-Schoolfruitprogramma. Deze richtlijnen zijn opgesteld voor kwaliteit, variatie, verhouding groente/fruit en portiegrootte. Leveranciers leveren seizoensgebonden. Dit betekent dat bij levering wordt gekeken naar de beschikbaarheid van producten. Zo worden nectarines niet in januari geleverd, omdat ze dan niet voldoende beschikbaar zijn. Lees meer over de richtlijnen en een voorbeeld levering verspreid over 20 weken (een voorbeeld uit schooljaar 2013-2014).

        Klachten over de levering

        Neem bij klachten over de levering binnen 24 uur na levering contact op met uw leverancier. De contactgegevens van de leveranciers kunt u hier vinden. Komt u er niet uit met uw leverancier? Neem dan contact op met het Steunpunt EU-Schoolfruit.

        Vignet Gezonde School

        Aantoonbaar goed bezig met gezondheid op uw school? Vraag het Vignet Gezonde School aan.

        - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

        EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-2.jpg