Meisje met wortels

Instructies EU-Schoolfruit

Om EU-Schoolfruit soepel te laten verlopen, is voorbereiding belangrijk. De praktische tips op deze pagina helpen u daarbij.

Yes! Alle scholen (bijna 3000!) die zich hebben aangemeld en bevestigd mogen meedoen aan EU-Schoolfruit. Lees op deze pagina wat u de komende tijd kan verwachten.

na uw inschrijving.jpg

  Schoolfruitovereenkomst

  • Nadat u bericht heeft ontvangen dat u bent ingeloot, ontvangt u 9 oktober 2017 de Schoolfruitovereenkomst. Stuur deze overeenkomst uiterlijk 20 oktober 2017 ondertekend naar RVO.nl, anders ontvangt u geen fruit en groente. De gegevens van RVO.nl vindt u in de overeenkomst.

  Wijzigingen

  • Zijn de contact- of adresgegevens van uw school veranderd? Wilt u uw vakantiedagen wijzigen? Geef deze dan door via ons contactformulier.
  • Is uw leerlingenaantal gewijzigd? U kunt het leerlingenaantal tot uiterlijk 1 januari 2018 éénmalig wijzigen via dit formulier. Deze wijziging wordt na 1 januari zo spoedig mogelijk doorgevoerd. U kunt wachten tot december, zodat u een goede inschatting kan maken wat betreft het leerlingenaantal.

  Bericht over de dag van levering

  • In week 44 (30 okt -3 nov) krijgt u bericht van uw leverancier op welke dag van de week het fruit geleverd gaat worden.

  Ontvangen startpakket

  • In week 45 (6 -10 nov) ontvangt u een startpakket met lesmateriaal en posters. Scholen hangen de EU-Schoolfruitposter zichtbaar op bij de hoofdingang van de school of maken op de website van de school bekend dat zij aan de schoolregeling deelnemen, waarbij de Europese vlag wordt weergegeven en wordt vermeld de Europese Unie de regeling financiert. Daarnaast bent u verplicht de EU-Schoolfruitlessen uit het lesboekje en het digibord in te zetten in alle groepen.

  Start EU-Schoolfruit

  • De leveringen starten in de week van 13 november 2017. In de week van 20 april 2018 vinden de laatste leveringen plaats. In totaal ontvangen de deelnemende scholen gedurende 20 weken drie stuks gratis groente en fruit per week.

  praktische tips.jpg

  Informeer ouders

  • Informeer de ouders op welke dagen de kinderen op school fruit en groente krijgen. Leg deze afspraken vast in het schoolbeleid, in de schoolgids en besteed aandacht aan EU-Schoolfruit in de nieuwsbrief.
  • Informatie voor uw nieuwsbrief of online platform:

   Nieuwsbrief-bijlage waarmee u de dagen van de levering kunt communiceren.

   Ouderbrochure met tips voor thuis

   Korte tips voor 40 schoolweken (voor Twitter en nieuwsbrief)

   Inspiratie voor het tienuurtje (voor de nieuwsbrief)

  Levering

  • Stel een coördinator aan die de levering in ontvangst neemt en controleert, zorgdraagt voor een correcte opslag, zorgdraagt voor de juiste volgorde van uitdelen, én gedurende week de kwaliteit in de gaten houdt. Eventueel 'slechte' exemplaren kunnen dan tijdig uit de partij worden gehaald.
  • Begin met het schoolfruit altijd één dag na de aangekondigde leverdag. Groente en fruit kunnen ook om 16.00 uur worden geleverd!
  • Houd er rekening mee dat de eerste paar leverweken nodig zijn om de logistieke route goed lopend te maken. Ook de chauffeur heeft tijd nodig om aan de route te wennen. Dit betekent dat de levering in de eerste paar weken soms kan afwijken van wat is afgesproken of dat de leverdag wordt gewijzigd. Uw leverancier doet zijn uiterste best om volgens afspraak te leveren, maar heeft tijd nodig om het proces goed op de rit te krijgen.

  Opslag

  • Uw levering wordt gebracht in kratten. Zorg dat deze op een koele plek kunnen staan, uit de zon. Dit hoeft geen koelkast te zijn.

  Snijden en verdelen

  • Zorg dat de levering wordt gegeten volgens de volgorde die de leverancier aangeeft.
  • Sommige fruit- en groentesoorten moeten nog gesneden worden voordat de kinderen ze kunnen consumeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat sinaasappels of komkommers in stukjes moet worden gesneden. Het hebben van snijplanken en schilmesjes is daarom erg handig. Ook een appelsnijder of kiwilepeltjes kunnen handig zijn.
  • Voor het snijden en verdelen van fruit zijn er verschillende opties. Leerkrachten kunnen voor hun eigen klas het fruit snijden en verdelen. Ook de oudere groepen kunnen hun steentje bijdragen en helpen. Dit is niet alleen praktisch, maar ook leerzaam voor de leerlingen. Grotere scholen maken vaak gebruik van een groep ouders die helpen met het snijden en verdelen van de levering.

  Meer tips en ervaringen van scholen zelf? Bekijk dan deze pagina


  praktischeinformatie.jpg

  Ontvangstbevestiging

  Contactpersonen van deelnemende scholen ontvangen drie keer een formulier met een ontvangstbevestiging tijdens EU-Schoolfruit. Op de ontvangsbevestiging staat beschreven wel groente en fruit u heeft gekregen voor het aantal leerlingen. U dient het formulier te controleren, te ondertekenen en terug te sturen naar de leverancier.

  Wijzigen gegevens en leerlingenaantal

  • Zijn de contact- of adresgegevens van uw school veranderd? Wilt u uw vakantiedagen wijzigen? Geef deze dan door via ons contactformulier.
  • Is uw leerlingenaantal gewijzigd? U kunt het leerlingenaantal tot uiterlijk 1 januari 2018 éénmalig wijzigen via dit formulier. Deze wijziging wordt na 1 januari zo spoedig mogelijk doorgevoerd. U kunt wachten tot december, zodat u een goede inschatting kan maken wat betreft het leerlingenaantal.

  Nieuwsbrief

  Tijdens de 20 weken schoolfruitperiode ontvangt u iedere donderdag een digitale nieuwsbrief met tips en nieuwtjes rondom groenten en fruit. Meld ook uw collega's aan voor de digitale nieuwsbrief.

  Variëteit in groente en fruit

  Uw leverancier levert groente/fruit volgens de richtlijnen van het EU-Schoolfruitprogramma. Deze richtlijnen zijn opgesteld voor kwaliteit, variatie, verhouding groente/fruit en portiegrootte. Leveranciers leveren seizoensgebonden. Dit betekent dat bij levering wordt gekeken naar de beschikbaarheid van producten. Zo worden nectarines niet in januari geleverd, omdat ze dan niet voldoende beschikbaar zijn. Lees meer over de richtlijnen en een voorbeeld levering verspreid over 20 weken (een voorbeeld uit schooljaar 2013-2014).

  Klachten over de levering

  Neem bij klachten over de levering binnen 24 uur na levering contact op met uw leverancier. De contactgegevens van de leveranciers kunt u hier vinden. Komt u er niet uit met uw leverancier? Neem dan contact op met het Steunpunt EU-Schoolfruit.

  Vignet Gezonde School

  Aantoonbaar goed bezig met gezondheid op uw school? Vraag het Vignet Gezonde School aan.

  - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

  EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-2.jpg