Stap 1: Inventariseren

Staan de directie, het team en de ouders open voor nieuwe regels? Kennen zij de voordelen, het gemak en het effect van schoolfruit als tienuurtje?

Schoolfruitcoördinator

Kies bij stap 1 een coördinator voor het schoolfruitbeleid. Hij of zij zoekt de antwoorden op bovenstaande vragen en wordt de vraagbaak en ambassadeur voor het schoolfruitbeleid. Het werkt ook als er een werkgroep Gezonde School komt. Die werkgroep kan zaken als schoolfruit bespreken en het team helpen bij het verbeteren van bijvoorbeeld het eet- en beweegbeleid.

Inventariseer wat de verschillende betrokkenen vinden. Staat het hele team erachter? Hoe zijn de reacties op schoolfruit vanuit de ouders?

Gebruik hierbij ook de enquete*, om te inventariseren in hoeverre ouders open staan voor een schoolfruitbeleid.

Links:


► Verder naar stap 2

    EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-1.jpg