Stap 4: Uitvoeren

Bij de uitvoering horen steeds twee zaken: verankering van het beleid en communicatie. Zo zorgt u dat schoolfruit een vaste waarde wordt op school.

1 Verankering schoolfruitbeleid

Een goed schoolfruitbeleid is onderdeel van een integrale aanpak. Leg het beleid van uw school over gezond eten en drinken vast in het schoolbeleid.

Nodig ook de ouderraad uit om over het voedingsbeleid mee te praten. Daarvoor kun u deze voorbeelduitnodiging (Word) gebruiken. Maak goede afspraken met het team, de ouders en de leerlingen.

Zorg dat alle afspraken over het schoolfruit zijn vastgelegd in de schoolgids en dat uw regelmatig in de nieuwbrief aandacht geeft aan groente en fruit (zie communicatie).


Voorbeelden van een schoolfruitbeleid

De Triade, Wolvega (pdf)

Het Schateiland, Utrecht (pdf)

(Bron: Voedingscentrum)

Zet uw schoofruitbeleid in de schoolgids

Voorbeeld schoolfruit beleid in de schoolgids (.doc)


2 Communicatie

Zorg dat het team, de ouders en leerlingen op een positieve manier betrokken raken bij het schoolfruitbeleid. Communiceer dus over waarom de regels veranderen en wat de voordelen zijn.

Communiceer met het team

Zet de gevolgen voor medewerkers op een rij en licht ze in. Gebruik bijvoorbeeld deze PowerPointpresentatie voor in een lerarenvergadering.

Communiceer met ouders

Informeer de ouders op welke dagen de kinderen op school fruit en groente krijgen. Leg deze afspraken vast in het schoolbeleid, bijvoorbeeld in de schoolgids.

Communiceer met leerlingen

Zorg dat de leerlingen enthousiast worden over schoolfruit. Gebruik het lesboekje van EU-Schoolfruit of maak gebruik van het digibordmateriaal!

Voorbeelden voor communicatie met ouders:

Bekijk ook deze voorbeeldbrieven:

  Links:

  Lespakketen:


  3 Nakomen afspraken

  Spreek ook af wat u doet als de afspraken niet worden nagekomen. Zet dit onderwerp ook met enige regelmaat op de agenda voor de team-, OR-, en MR-vergadering. Bekijk ook: Tips voor de teamvergadering

  Bedenk wat u doet wanneer het beleid niet wordt nageleefd. Een standaardbriefje in de broodtrommel als er iets inzat wat niet past binnen het beleid kan een oplossing zijn. Minder gezonde traktaties kunt u bijvoorbeeld mee naar huis geven.

  U kunt gebruik maken van de standaardbriefjes voor:

  de pauzehap (.doc)

  de lunch (.doc)

  drinken (.doc)

  trakteren (.doc)

   Verder kunt u gezonde traktaties stimuleren, bijvoorbeeld door leerlingen die gezond trakteren op de foto te zetten en in de nieuwsbrief te vermelden.

   ► Verder naar stap 5

   EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-5.jpg