Stap 5: Evalueren

Heeft u ongeveer een half jaar schoolfruitbeleid? Dan is het tijd om te evalueren.

Evalueren en bijstellen

Breng in kaart wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Wat zijn de verbeterpunten? Bespreek dit in het team en betrek ouders. Zijn er nog aanpassingen nodig in het schoolfruitbeleid? Leg dit weer vast in de schoolgids en communiceer het naar het team, de ouders en de leerlingen.

Links:

► Meer tips voor een schoolfruitbeleid

EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-5.jpg