Wat is EU-Schoolfruit?

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten. Deelnemende scholen ontvangen gratis 20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen.

Voordelen EU-Schoolfruit

  • Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
  • Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
  • Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
  • Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders een structureel schoolfruitbeleid.
  • Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente mogen meegeven voor het tienuurtje.
  • Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
  • Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Meedoen aan het EU-Schoolfruitprogramma

EU-Schoolfruit 2017-2018

Basisscholen konden zich vanaf 4 september t/m 15 september 2017 inschrijven via het online formulier op www.euschoolfruit.nl. Er doen bijna 3000 scholen dit schooljaar mee! Interesse om ook deel te nemen aan het programma met uw school in schooljaar 2018-2019? Meld u dan voor de algemene nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Voorwaarden

Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) kunnen ook inschrijven. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor EU-Schoolfruit. De officiële uitgave van de regeling vindt u in de Staatcourant. De uitgebreide voorwaarden vindt u hier.

Aanvullend lesmateriaal en activiteiten

Doet uw school mee? Dan heeft uw school de inspanningsverplichting om deel te nemen aan de begeleidende maatregelen: het uitvoeren van EU-Schoolfruitlessen, de digibordlessen en aanvullende activiteiten/lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Ook Smaaklessen is een goede aanvulling op EU-Schoolfruit.Smaaklessen is een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen.Lees hier meer over Smaaklessen

Aantoonbaar goed bezig? Vraag dan het Vignet Gezonde School aan.

Financiering & opdrachtgever

Het EU-Schoolfruit wordt gefinancierd door de Europese Unie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO.nl) voert de EU-Schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Voor schooljaar 2017-2018 is circa € 7 miljoen beschikbaar voor de Regeling schoolfruit en -groente vanuit de Europese Unie.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt ook ondersteund door: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum. Het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit van Wageningen University & Research verzorgt de registratie, communicatie en het lesmateriaal.

Meer achtergrondinformatie vindt u in de verordeningen over steun voor de verstrekking van groente, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen die staan op de website van EUR-lex:


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan