jongen met sinaasappel

Gemeenten/GGD'en

Veel preventiemedewerkers van Gemeenten/GGD’en ondersteunen scholen bij het implementeren van EU-Schoolfruit en het opzetten van een helder schoolfruitbeleid.

Het EU-Schoolfruitprogramma stimuleert kinderen om samen groente en fruit te eten in de klas. Lees hieronder welke rol Gemeenten/GGD'en hebben binnen EU-Schoolfruit.

Gemeentelijk beleid

Neem EU-Schoolfruit op in het gemeentelijk beleid voor het thema gezond gewicht. Koppel EU-Schoolfruit aan andere activiteiten die al binnen dit thema worden gedaan. Zo wordt EU-Schoolfruit onderdeel van een brede integrale aanpak.

Gezonde School-aanpak

Veel GGD’en begeleiden scholen die aan de gezondheid van hun leerlingen willen werken via de Gezonde School-aanpak. EU-Schoolfruit is één van de activiteiten waar scholen voor kunnen kiezen binnen het thema “voeding en mondgezondheid”. 

  • Structureel schoolfruitbeleid: Ondersteun scholen bij het opzetten van een eigen schoolfruitbeleid na de gratis EU-Schoolfruit periode.
  • Integrale aanpak: Denk met de school verder dan alleen de pauzehap. Want welke afspraken zijn er nog meer over voeding op school? Wat wordt er bijvoorbeeld gegeten tijdens verjaardagen, overblijven of schoolreisjes? En hoe komt het thema voeding terug in de lessen? Bijvoorbeeld met Smaaklessen? Werk met de school toe naar een integrale aanpak.
  • Plan van aanpak: Maak een plan van aanpak met de school. Leg hierin duidelijk de afspraken en verantwoordelijkheden vast.
  • Monitoring en evaluatie: Hoe verloopt EU-Schoolfruit op school? Hoe kunnen de afspraken over groente en fruit worden vastgelegd in het schoolfruitbeleid? En hoe staat het met de andere afspraken? Zorg dat u regelmatig met de school evalueert en bijstelt.
EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-1.jpg

Praktische invulling

Welke praktische ondersteuning kunt u scholen bieden bij het werken met EU-Schoolfruit? Denk bijvoorbeeld aan:

  • Werving: informeer scholen over EU-Schoolfruit en de mogelijkheid zich in te schrijven. Communiceer duidelijk naar de scholen dat het de bedoeling is dat de gratis periode wordt opgevolgd door een structureel schoolfruitbeleid.
  • Presentatie aan het team: om alle leerkrachten te informeren over EU-Schoolfruit, kunt u starten met een korte introductie tijdens een teamvergadering. Bespreek ook welke knelpunten docenten verwachten en welke mogelijkheden zij zien voor een structureel schoolfruitbeleid. Zo wordt iedereen gemotiveerd mee te werken en mee te denken.
  • Ouderavond: ouders spelen, vooral in de basisschoolleeftijd, een belangrijke rol in het eetgedrag van kinderen. Zorg dat ouders betrokken zijn. Dit is vooral van belang wanneer de school er na de gratis periode voor kiest om ouders op een aantal vaste dagen te vragen groente/fruit mee te geven.
EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-3.jpg