Schoolfruitbeleid stimuleren

Informatie voor GGD'en

Na de gratis periode kunnen GGD'en deze scholen helpen om een zelfstandig schoolfruitbeleid op te zetten.


U kunt de school op verschillende manier ondersteunen bij de overgang naar een structureel schoolfruitbeleid. Scholen kunnen doorgaan met een schoolfruitabonnement of door ouders te vragen fruit en groente mee te geven. De afspraken hierover zetten ze in een schoolfruitbeleid.

Inventarisatie

U kunt bij ons informatie opvragen over welke scholen in uw regio deelnemen aan EU-Schoolfruit.

Inventariseer welke informatie er al over de school bekend is bij de GGD. Heeft de school al fruitdagen? Wat doet de school nog meer rondom het thema voeding? Welke (financiële) mogelijkheden zijn er binnen de gemeente van de school?

Adviesgesprek

De school heeft de afgelopen maanden ervaren hoe het is om een aantal fruitdagen per week te hebben. Bespreek hoe dit is verlopen. Bespreek ook welke ideeën zij hebben voor een structureel schoolfruitbeleid. Ondersteun de school hoe ze hieraan vorm kunnen geven. U kunt hiervoor gebruik maken van het (online) stappenplan. Hierin vindt u bijvoorbeeld een ouderenquête, voorbeeldteksten voor in de schoolgids en artikelen voor de nieuwsbrief. Maak samen met de school een planning voor het invoeren van het schoolfruitbeleid. Wilt u een papieren versie ontvangen van het stappenplan? Mail ons dan.

Bespreek ook met de school hoe ze het thema voeding nog meer onder de aandacht kunnen brengen, bijvoorbeeld door afspraken over gezond trakteren of door het geven van Smaaklessen. Bespreek ook op welke manier de school aandacht kan geven aan het schoolfruitbeleid (schoolgids, nieuwsbrieven, website, etc).

Monitoring en Evaluatie

Neem regelmatig contact op met de school hoe de overgang van EU-Schoolfruit naar schoolfruitbeleid verloopt. Ondersteun de school waar nodig. Evalueer een aantal maanden na de invoering van het schoolfruitbeleid hoe dit verloopt en welke verbeterpunten er zijn.

EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-5.jpg