Schoolfruitbeleid stimuleren

Informatie voor GGD'en

Schooljaar 2016-2017 hebben meer dan 2600 basisscholen en bijna 80 middelbare scholen meegedaan aan EU-Schoolfruit. Na de gratis periode kunnen GGD'en deze scholen helpen om een zelfstandig schoolfruitbeleid op te zetten.

Scholen die in 2016-2017 meededen met EU-Schoolfruit

U kunt de school op de volgende manier ondersteunen bij de overgang naar een structureel schoolfruitbeleid.

Inventarisatie

Inventariseer welke informatie er al over de school bekend is bij de GGD. Heeft de school al fruitdagen? Wat doet de school nog meer rondom het thema voeding? Welke (financiële) mogelijkheden zijn er binnen de gemeente van de school?

Adviesgesprek

De school heeft de afgelopen maanden ervaren hoe het is om een aantal fruitdagen per week te hebben. Bespreek hoe dit is verlopen. Bespreek ook welke ideeën zij hebben voor een structureel schoolfruitbeleid. Ondersteun de school hoe ze hieraan vorm kunnen geven. U kunt hiervoor gebruik maken van het stappenplan. Hierin vindt u bijvoorbeeld een ouderenquête, voorbeeldteksten voor in de schoolgids en artikelen voor de nieuwsbrief. Maak samen met de school een planning voor het invoeren van het schoolfruitbeleid.

Bespreek ook met de school hoe ze het thema voeding nog meer onder de aandacht kunnen brengen, bijvoorbeeld door afspraken over gezond trakteren of door het geven van Smaaklessen.

Monitoring en Evaluatie

Neem regelmatig contact op met de school hoe de overgang van EU-Schoolfruit naar schoolfruitbeleid verloopt. Ondersteun de school waar nodig. Evalueer een aantal maanden na de invoering van het schoolfruitbeleid hoe dit verloopt en welke verbeterpunten er zijn.

EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-5.jpg