jongen met sinaasappel

Onderzoek EU-Schoolfruit

In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar EU-Schoolfruit onder leerkrachten. Lees hier de belangrijkste punten van de evaluatie uit 2011-2016.

Onderzoeksopzet

Om inzicht te krijgen in het langdurige effect van deelname aan het EU-Schoolfruitprogramma is er in januari 2017 door Right Marktonderzoek een online onderzoek uitgevoerd onder scholen die in de schooljaren 2011-2012 tot en met 2014-2015 aan het programma hebben deelgenomen.

De scholen uit de doelgroep zijn in januari 2017 met behulp van een online vragenlijst benaderd. In totaal hebben 563 basisscholen aan dit onderzoek meegedaan.

Tevredenheid

Scholen geven het programma gemiddeld een 8,2. Van de scholen geeft 35% zelfs een 9 of een 10. Driekwart van de scholen is tevreden over de informatievoorziening. Gemiddeld is ruim 80% van de basisscholen tevreden over de hoeveelheid variatie van het schoolfruit. In de meeste jaren vindt rond de 60% de kwaliteit van het gelverde fruit en groenten goed.

Kinderen en ouders

Ook is gevraagd naar de indruk van de school over het enthousiasme van de kinderen en hun ouders over het programma. Te zien is dat alle jaren een grote meerderheid enthousiast was en dat het enthousiasme door de jaren heen is toegenomen. In 2015-2016 was de tevredenheid van kinderen 88% en van ouders 83%.

Beleid t.a.v gezonde voeding

Het percentage scholen dat voorafgaand aan het EU-Schoolfruitprogramma al een beleid had ten aanzien van gezonde voeding, is in de laatste 5 jaar duidelijk toegenomen. In 2011-2012 gaf 47% aan zelf al een beleid te hebben, 5 jaar later is dit 88%.

Het beleid kan op verschillende manieren tot uiting komen, zoals deelname aan SchoolGruiten, het zijn van een Gezonde School, het hebben van fruitdagen in het algemeen, het stimuleren van het eten van groenten en fruit (zonder verplichting) ofwel een verplichting ten aanzien van gezonde voeding. Ook geven verschillende scholen aan deel te nemen aan lesprogramma’s zoals ‘Weet wat je eet’, DOiT en Lekker Fit! Eigen initiatieven van scholen zijn in de laatste jaren toegenomen. In 2012-2013 en 2013-2014 gaf nog circa een tiende deel aan zelf niet op een andere wijze aandacht te besteden aan het eten van groenten en fruit, in de daarop volgende jaren ligt dit op slechts 1%.

Effecten van het programma

Van de scholen ziet 84% een toename in de mate waarin leerlingen zelf groenten/fruit meenemen naar school. Ook zegt 91% van de leerkrachten dat de kennis van leerlingen over verschillende fruit- en groentensoorten sterk toegenomen en ziet 89% van de leerkrachten dat leerlingen zich bewuster zijn van het belang van gezonde voeding.

Van de scholen die hebben deelgenomen aan het deja-vu onderzoek zegt 81% dat het EU-Schoolfruitprogramma blijvend effect heeft op de groenten- en fruitconsumptie van leerlingen.

EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-1.jpg