Stappenplan schoolfruitbeleid

Eén van de voorwaarden van het meedoen aan EU-Schoolfruit is dat de school het eten van groente en fruit stimuleert, zowel tijdens de periode van gratis levering als na afloop. De school zet zich in om het eten van groente en fruit op school onder de aandacht te brengen bij leerlingen en ouders. Hierdoor wordt de kans op een structurele inbedding vergroot.