Nieuws

De inschrijfperiode is bekend!

Gepubliceerd op
23 mei 2018

Vanaf 3 september t/m 14 september 2018 kunnen basisscholen zich inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2018-2019.

Alle basisscholen en speciaal basisonderwijs scholen krijgen de kans zich in te schrijven gedurende deze twee weken. Er kunnen circa 2.800 basisscholen deelnemen. De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 12 november 2018 en lopen t/m 19 april 2019.

EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-3.jpgNieuw! Online registreren & inschrijven

Scholen stellen intern een schoolfruitcoördinator aan die ervoor zorgt dat de school zich inspant om de verspreiding van groenten en fruit succesvol te laten verlopen. De schoolfruitcoördinator van de school maakt komend schooljaar een schoolaccount aan via www.euschoolfruit.nl en meldt de school tijdens de inschrijfperiode aan voor het EU-Schoolfruitprogramma 2018-2019. Met dit schoolaccount kan de schoolfruitcoördinator tijdens het programma eenvoudig wijzigingen doorgeven.

Alle scholen kunnen zich inschrijven, ook scholen die afgelopen jaar al meededen. Als aan het eind van de inschrijfperiode het maximum aantal scholen wordt overschreden, vindt er een loting plaats.


Waarom is een banaan krom?

171113Schoolfruit391.jpg

Doet uw school mee? Dan heeft uw school de inspanningsverplichting om deel te nemen aan de begeleidende maatregelen: het uitvoeren van EU-Schoolfruitlessen, de digibordlessen en aanvullende activiteiten/lessen over gezonde voeding.

Ook Smaaklessen is een goede aanvulling op EU-Schoolfruit. Smaaklessen is een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Lees hier meer over Smaaklessen

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Schoolfruitregeling

Nederland neemt in schooljaar 2018/2019 voor het tiende jaar deel aan de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel:

  • de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren
  • kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren
  • de afzet van groente en fruit te bevorderen

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is gebaseerd op Europese verordeningen. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.


Organisatie

Het EU-Schoolfruitprogramma wordt gefinancierd doorde Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Steunpunt EU-Schoolfruit en Smaaklessen van Wageningen University verzorgt de communicatie, registratie en educatie in het EU-Schoolfruitprogramma. De leveranciers verzorgen de inkoop en transport van de wekelijkse levering

Europese Unie.png

Voor schooljaar 2017-2018 is circa € 7 miljoen beschikbaar voor de Regeling schoolfruit en -groente vanuit de Europese Unie.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt ook ondersteund door: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum.


Meer achtergrondinformatie vindt u hier: