Nieuws

Inschrijving EU-Schoolfruit 2017-2018

Gepubliceerd op
6 juli 2017

Vanaf 4 september t/m 15 september 2017 kunnen basisscholen zich inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2017-2018.

Basisscholen kunnen zich vanaf 4 september t/m 15 september inschrijven via het formulier op www.euschoolfruit.nl. Alle basisscholen en speciaal basisonderwijs scholen krijgen de kans zich in te schrijven gedurende deze twee weken. Er kunnen circa 2.600 basisscholen deelnemen.

Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen 20 weken gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week. Daarnaast maken ze gebruik van lesmaterialen en activiteiten over groente en fruit.

De inschrijfperiode

 • Inschrijving scholen voor schooljaar 2017 - 2018 vindt niet plaats op volgorde van inschrijving. Alle scholen kunnen zich inschrijven, ook scholen die afgelopen jaar al meededen.
 • Er vindt een loting plaatst wanneer aan het eind van de inschrijfperiode het maximum aantal scholen wordt overschreden. 
 • Na inschrijving wordt een leverancier aan de school toegewezen.

Wilt u goed voorbereid zijn wanneer de inschrijving start voor EU-Schoolfruit? Lees dan alvast hier welke informatie u klaar moet hebben liggen voor uw inschrijving.

  Start leveringen

  De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 13 november 2017 en lopen t/m 20 april 2018.  

  Voorwaarden deelname

  Deelnemende scholen horen zich aan een aantal spelregels te houden. Scholen moeten:

  • ervoor zorgen dat de geleverde producten zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft
  • ervoor zorgen dat de producten op school worden uitgereikt en geconsumeerd door alle leerlingen
  • een medewerker aanwijzen die de verspreiding van gratis groenten en fruit co├Ârdineert
  • afnemen van het educatieve materiaal, beschikbaar via www.euschoolfruit.nl
  • een EU-Schoolfruitposter zichtbaar aanbrengen bij de hoofdingang van de school, of op hun website duidelijk vermelden dat zij deelnemen aan de schoolregeling. Daarbij dient de EU-vlag vermeld te worden en te worden aangegeven dat de Europese Unie financieel bijdraagt aan de schoolregeling
  • akkoord gaan met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief
  • hebben een inspanningsverplichting om deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van de schoolfruitregeling
  • invullen van de ontvangstverklaring waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid producten geleverd is
  • meewerken aan controles op grond van deze regeling
  • deelnemen aan monitoring en evaluaties

  Uitgebreide voorwaarden vindt u hier.

  Bekijk hier tips van scholen die het afgelopen jaar hebben meegedaan.

  Beïndiging pilot voortgezet onderwijs

  Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen komend schooljaar, 2017-2018, helaas niet deelnemen aan het EU-Schoolfruitprogramma.

  Het EU-Schoolfruitprogramma gaat zich komend jaar enkel richten op basisonderwijs. Via een pilot hebben voortgezet onderwijs scholen de laatste jaren mee kunnen doen aan het EU-Schoolfruitprogramma. De pilot is hiermee dus helaas ten einde.  

  Schoolfruitregeling

  Nederland neemt in schooljaar 2017/2018 voor het negende jaar deel aan de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel:

  • de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren
  • kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren
  • de afzet van groente en fruit te bevorderen

  Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is gebaseerd op Europese verordeningen. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant op 7 juli 2017.

  Opdrachtgever

  rvo.png

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de EU-Schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

  Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt ook ondersteund door: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum. Het Steunpunt EU-Schoolfruit en Smaaklessen van Wageningen University verzorgt de communicatie naar scholen.