Nieuws

Regeling Schoolfruit open voor leveranciers

Gepubliceerd op
30 juni 2015

Van 17 augustus, 9:00u tot en met 31 augustus 2015 kunnen groente- en fruitleveranciers een erkenning aanvragen voor de levering van schoolfruit voor het schooljaar 2015-2016.

Leveranciers kunnen het formulier voor het aanvragen van een erkenning downloaden bij mijn.rvo.nl. De erkenning vindt plaats op volgorde van indiening van een volledige aanvraag. Vragen kunt u mailen naar schoolregelingen@rvo.nl.

De Regeling Schoolfruit 2015 is op 29 juni 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. De Regeling schoolfruit regelt de erkenning van leveranciers, deelnemende scholen, subsidiabele kosten en de steunaanvraag.

strooiafbeelding 1 eusf.jpg