Nieuws

Uitkomsten evaluatie EU-Schoolfruitprogramma 2013-2014

Gepubliceerd op
15 mei 2014Na afloop van de 20 weken gratis schoolfruit werd het EU-Schoolfruitprogramma geƫvalueerd door 'Right Marktonderzoek'. Het programma werd door nagenoeg alle scholen als positief tot zeer positief beoordeeld.


Basisonderwijs

In schooljaar 2013-2014 hebben circa 1.100 scholen meegedaan aan het EU-Schoolfruitprogramma voor basisonderwijs. Aan deze scholen is een online vragenlijst voorgelegd. De belangrijkste uitkomsten over de uitvoering van en tevredenheid over het eerste deel van het programma (20 weken gratis schoolfruit) kunt u lezen in de samenvatting.

  • Samenvatting evaluatie EU-Schoolfruit basisonderwijs

Eind mei zal het onderzoek starten dat het tweede deel van het programma (zelfstandig schoolfruitbeleid) evalueert.

Voortgezet onderwijs

Aan de pilot EU-Schoolfruit voor het voortgezet onderwijs deden 15 scholen mee in schooljaar 2013-2014. Deze scholen hebben telefonisch een vragenlijst beantwoord. De belangijkste uitkomsten daarvan leest u in de samenvatting.

  • Samenvatting evaluatie pilot EU-Schoolfruit voortgezet onderwijs


strooiafbeelding 1 eusf.jpg