Stap 1: Inventariseren

Staan de directie, het team en de ouders open voor een voedingsbeleid?

Stap 1: inventariseren

Coördinator

Kies bij stap 1 een coördinator voor het voedingsbeleid. Hij of zij zoekt de antwoorden op bovenstaande vraag en wordt de vraagbaak en ambassadeur voor het voedingsbeleid. Het werkt ook als er een werkgroep Gezonde School komt. Die werkgroep kan zaken als schoolfruit bespreken en het team helpen bij het verbeteren van bijvoorbeeld het eet- en beweegbeleid.

Inventariseer wat de verschillende betrokkenen vinden. Staat het hele team erachter? Gebruik hierbij ook de enquete*, om te inventariseren in hoeverre ouders open staan voor een voedingsbeleid.

  • Vraag ondersteuning van de GGD
  • Informatie over de voordelen van schoolfruitbeleid
  • Informatie over het effect van schoolfruitbeleid
  • *Voorbeeld van een enquête over schoolfruit:

► Verder naar stap 2

    EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-1.jpg