Stap 4: Uitvoeren

Bij de uitvoering horen steeds twee zaken: verankering van het beleid en communicatie. Zo zorgt u dat schoolfruit een vaste waarde wordt op school.

Stap 4: Uitvoeren

Verankering voedingsbeleid

Een goed voedingsbeleid is onderdeel van een integrale aanpak. Leg het beleid van uw school over gezond eten en drinken vast in het schoolbeleid. Denk daarbij ook aan een gezonde schoolkantine, voedseleducatie en gezonde automaten.

Nodig ook de ouderraad uit om over het voedingsbeleid mee te praten. Maak goede afspraken met het team, de ouders en de leerlingen.

Zorg dat alle afspraken zijn vastgelegd in de schoolgids en dat uw regelmatig in de nieuwbrief aandacht geeft aan gezonde voeding.

Ga voor het deelcertificaat Voeding - Gezonde school

Er bestaat een duidelijke relatie tussen eetgewoonten en het aanbod van voeding. Wanneer scholen een gezond voedingsaanbod hebben, dan stimuleren en bevorderen ze hiermee gezond eetgedrag.
Meer informatie over deelcertificaat Voeding

Voorbeelden van een voedingsbeleid VO

Bekijk ter inspiratie hoe de volgende scholen een eigen draai aan het beleid geven.

Clusius College, Amsterdam

De Rosa Beroepscollege, Amsterdam
(Bron: Voedingscentrum)



Communicatie

Zorg dat het team, de ouders en leerlingen op een positieve manier betrokken raken bij het schoolfruitbeleid. Communiceer dus over waarom de regels veranderen en wat de voordelen zijn.

Communiceer met het team

Zet de gevolgen voor medewerkers op een rij en licht ze in. Gebruik bijvoorbeeld deze PowerPointpresentatie voor in een lerarenvergadering.

Communiceer met ouders

Informeer de ouders over de afspraken die zijn gemaakt in het voedingsbeleid. Zet deze ook in de schoolgids.

Communiceer met leerlingen

Zorg dat de leerlingen enthousiast worden over schoolfruit. Gebruik het lesboekje van EU-Schoolfruit of maak gebruik van het digibordmateriaal!


Voorbeelden voor communicatie met ouders:

Bekijk ook deze voorbeeldbrieven:


Lespakketen

      ► Verder naar stap 5

      EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-5.jpg