Ondersteunende documenten Smaakleskist

Het Steunpunt Smaaklessen heeft een aantal documenten ontwikkeld ter ondersteuning van het uitlenen van de Smaakleskist.

Tussen1.jpg

Inhoudsopgave en inpakinstructie 

Met de inhoudsopgave weet u precies wat er in de Smaakleskist zit. Print de inhoudsopgave uit en voeg deze toe in de leskist. Download ook de inpakinstructie. Zo weten scholen hoe de leskist weer ingepakt moet worden na gebruik.

Bijbestellen materialen

In dit overzicht kunt u opzoeken waar de materialen uit de leskist gekocht zijn.

Boodschappenlijst

Deze boodschappenlijst geeft een overzicht van alle boodschappen en materialen die nodig zijn tijdens Smaaklessen. Op deze manier heeft de leerkracht een handig overzicht van wat er per les of per groep nodig is. Voeg deze lijst toe aan uw uitleenleskist.

Enquête uitleenleskist Smaaklessen

Met deze enquête kan een leerkracht die de leskist leent eenvoudig aan u doorgeven wat zijn/haar ervaringen zijn. Print de enquête uit en voeg hem toe aan de leskist.