Voedseleducatie Platform

In het Voedseleducatie Platform werken overheid, wetenschap en bedrijfsleven samen aan objectieve educatie over voeding bij kinderen. Kinderen die meer weten over hun eten zijn eerder bereid gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Ze leren door zelf te ontdekken en beleven.


Bekijk onze brochure en kijk op de website van het Voedseleducatie Platform voor meer informatie!