Nieuws

Onderwijs2032: voedseleducatie is onmisbaar

Gepubliceerd op
4 november 2015

In het preadvies van het Platform Onderwijs2032 is geen aandacht voor voedseleducatie. Als reactie daarop heeft het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit de volgende brief gestuurd. Stuur ook uw reactie naar secretariaat@onderwijs2032.nl.

"Verplichte leerlijn Voedselvaardigheden in het onderwijscurriculum is onmisbaar

Geachte heer, mevrouw,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het uitgebrachte preadvies over het curriculum van het onderwijs van de toekomst. In het advies missen wij echter een vaste plek voor het aanleren van vaardigheden voor één van onze eerste basisbehoeften: goed en gezond eten.

Want zitten er paprika’s in paprikachips, is bruinbrood gezonder dan witbrood, en kun je fruit vervangen door een smoothie? In een omgeving met een overvloed aan ongezonde verleidingen is kiezen voor gezond eten niet gemakkelijk. Voedselvaardigheden helpen je een gezonde keuze te maken. Kennis en vaardigheden van ouders zijn op dit gebied ook vaak ontoereikend.

Momenteel heeft 1 op de 8 kinderen in Nederland overgewicht en in grote steden is dit zelfs 1 op de 5 kinderen. Kinderen die ongezond eten hebben slechtere schoolprestaties en verzuimen meer dan leerlingen met een gezond gewicht. Vroeg aangeleerd ongezond gedrag hangt ook sterk samen met tal van gezondheidsproblemen op latere leeftijd die bijdragen aan een verminderde levenskwaliteit, productiviteit en participatie. 

Voedseleducatie op scholen kan hier iets aan veranderen. Net als aardrijkskunde of Engels moet je gezond eten leren. Leerlingen die op school lessen over gezond eten krijgen, eten meer groenten en fruit, drinken meer water en hebben minder kans op overgewicht dan leerlingen die dit niet krijgen. Leren over gezond eten draagt hierdoor bij aan vitale en fitte kinderen.

Het ontbreken van het onderwerp voedselvaardigheden in het huidige advies baart ons zorgen. Wij pleiten daarom voor een verplichte leerlijn voedseleducatie in het basisonderwijs vanwege de belangrijke rol van voedsel in ons leven en in de maatschappij.

Wij, het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit van Wageningen University bereiken met onze programma’s meer dan 75% van de basisscholen. We zien duidelijke behoefte voor educatie en beleid over voeding op de school. Maar om het effect hiervan te vergroten en het een structurele plek te geven, is erkenning nodig van het belang van voeding op school én een wettelijke basis waarbinnen lesuren gemaakt kunnen worden.  

Wij hopen dat u bij het opstellen van het definitieve advies Voedselvaardigheden een prominente plek zult geven in het onderwijs."