Leden van het Voedseleducatie Platform

Alle leden van het Voedseleducatie Platform conformeren zich aan de werkwijze voor objectieve educatie. Lesmateriaal dat met financiering van deze PPS wordt ontwikkeld gaat alleen in op de Schijf van Vijf. Lesmateriaal bevat geen product- en merkpromotie. In alle lesmaterialen en activiteiten worden de Richtlijnen goede voeding en de Reclame Code gehanteerd. Ook wordt er gewerkt vanuit de uitgangspunten van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. Lesmateriaal wordt ontwikkeld vanuit het Steunpunt Smaaklessen. Een onafhankelijke Raad van Toezicht en Toetsingscommissie waken over het beleid en de materialen van het Platform.

Hoofdsponsor:

 • Rabobank

Leden:

 • Alpro
 • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
 • FrieslandCampina
 • GroentenFruit Huis
 • Koppert Cress
 • MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten
 • Nederlandse Aardappel Organisatie
 • Nederlands Visbureau
 • Nestlé
 • Rijk Zwaan
 • Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf
 • Vuurrood BV
 • Wageningen University