Organisatie Voedseleducatie Platform

De organisatiestructuur van het Voedseleducatie Platform bestaat uit een Raad van Toezicht, een Toetsingscommissie, Het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit en leden.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht controleert het beleid van het Voedseleducatie Platform. Een belangrijke focus hierbij is het waken over de objectiviteit. De Raad van Toezicht bestaat uit Prof. dr. Jaap Seidell (Vrije Universiteit Amsterdam), drs. Paul van der Velpen (Directeur GGD Amsterdam) en dr. Jan Maat en Laurens van Tilburg (Vanuit het onderwijs). Agendalid: Dr. Mariken Leurs (RIVM)

De Toetsingscommissie
De Toetsingscommissie beoordeelt alle lesmaterialen en activiteiten van het Platform op objectiviteit en haalbaarheid voor het onderwijs. De Toetsingscommissie betaat uit Dannie Wammes (Pabo Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Het Groene Wiel), Astrid Postma-Smeets (Voedingscentrum) en Jeanne de Vries (Wageningen University).

Het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit
Het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit is hoofdverantwoordelijk voor de aansturing van het project. Ook ontwikkelt het Steunpunt alle lesmaterialen en activiteiten van het Platform.

De leden
Dit zijn alle organisaties en bedrijven die zijn aangesloten bij het Voedseleducatie Platform. Zij mobiliseren hun netwerk voor het aanbieden van activiteiten (zoals het bezoek aan een boerderij of fabriek. Ook kunnen zij ideeën aanleveren voor de Smaakmissies. Daarnaast leveren de leden jaarlijks een financiële bijdrage aan het Platform. Bekijk welke organisaties al lid zijn van het Voedseleducatie Platform.