Voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden voor scholen die deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2023-2024.

Beschreven paragrafen zijn gebaseerd op de Regeling schoolfruit, -groenten en -zuivel 2023 van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gepubliceerd d.d. 7 juni 2023 en de houdende wijziging van de Regeling schoolfruit, -groenten en -zuivel 2023, gepubliceerd op d.d. 18 december 2023.