Kinderen met Schoolfruit

Veelgestelde vragen

Inschrijven EU-Schoolfruit 2018-2019

Hoe kan ik meedoen aan EU-Schoolfruit?

Interesse om ook deel te nemen aan het programma met uw school in schooljaar 2018-2019? Uw school kan zich online aanmelden door zich in te schrijven tijdens de inschrijfperiode via deze website. Wanneer de inschrijfperiode plaats gaat vinden is nog niet bekend. Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de inschrijfperiode plaats vindt? Meld u dan aan voor de algemene nieuwsbrief.


Hoe gaat mijn school verder na het EU-Schoolfruitprogramma?

Hoe kan ik EU-Schoolfruit structureel voortzetten?

Na EU-Schoolfruit gaat uw school zelfstandig door, door bijvoorbeeld een schoolfruitabonnement of door ouders te vragen fruit en groente mee te geven. Deze afspraken zet u in het schoolfruitbeleid. In het Stappenplan wordt stap voor stap uitgelegd hoe u groente en fruit een structurele plek geeft op uw school. Ga naar www.euschoolfruit.nl/stappenplan voor alle stappen, handige tips en praktijkvoorbeelden.

Verder met ouders of verder met een schoolfruitabonnement?

Optie 1: ouders geven fruit en groente mee
‣ Bij deze optie vraagt u ouders fruit en/of groente mee te geven op de afgesproken fruitdagen.
‣ Ouders bepalen het aanbod. 
‣ Ouders raken meer betrokken. En als ouders fruit/groente aanschaffen voor het fruitmoment op school, is de kans ook groter dat er thuis ook fruit op de fruitschaal ligt.
‣ Ouders betalen groente/fruit voor hun eigen kind.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aanOptie 2: een schoolfruitabonnement
‣ De school sluit een abonnement af bij een leverancier.
‣ De leverancier zorgt voor een gevarieerd aanbod, eventueel seizoensgericht of biologisch.
‣ Ouders hoeven geen tienuurtje mee te geven.
‣ De school betaalt de directe kosten, bv. uit opbrengsten van sponsorloop of ouderbijdrage.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aanInventariseer eerst wat de verschillende betrokkenen vinden. Staat het hele team erachter? Hoe zijn de reacties op schoolfruit vanuit de ouders? En wat is dan de juiste aanpak? Bekijk het stappenplan

Ik ben geïnteresseerd in een Schoolfruitabonnement, waar kan ik meer informatie vinden?

De leverancier Schoolfruit.nl (Leverancier Cool Runnings Transport, DN Promotions, Fruit voor Kids, JvR en ME Holding & Silver Sands) biedt betaalde abonnementen aan, aan alle deelnemende scholen. Vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Wijzigen gegevens

De gegevens van onze school zijn veranderd. Hoe geef ik dit door?

Wijzigen van uw gegevens kan door een mail te sturen naar euschoolfruit@wur.nl of geef het door via ons contactformulier

Ons leerlingenaantal is gewijzigd. Hoe geef ik dit door?

U kunt het leerlingenaantal tot uiterlijk 1 januari 2018 éénmalig wijzigen via deze pagina.

Deze wijziging wordt na 1 januari zo spoedig mogelijk doorgevoerd. U kunt dus ook wachten tot december, zodat u een goede inschatting kan maken wat betreft het leerlingenaantal.


Ik ben vergeten om een aantal vrije dagen/vakantiedagen door te geven. Hoe geef ik dit door?

Op uw inschrijfformulier kon u aangeven welke vakantiedagen, studiedagen en overige vrije dagen uw school heeft. Bent u er één vergeten of zijn er extra dagen bijgekomen, dan kunt u dit doorgeven via de mail euschoolfruit@wur.nl of geef het door via ons contactformulier

Levering door de leverancier

Hoe vaak per week wordt er fruit geleverd?

Eén keer per week wordt het fruit bij u op school geleverd, voor de drie groente/fruitdagen. Tijdens de gratis periode van 20 weken ontvangt uw school elke donderdag een nieuwsbrief. Hierin staat in welke volgorde u de producten het beste kunt uitdelen.

Op welke dagen worden de producten geleverd?

De leverancier levert de groente/het fruit op maandag of dinsdag. De leverancier geeft aan de school door op welke dag groente/fruit geleverd worden.

Het groente en fruit is niet (voldoende) geleverd, wat nu?

Neem zo snel mogelijk contact hierover op met uw leverancier. De contactgegevens van uw leverancier kunt u hier vinden.

Ik heb een klacht over de levering, waar kan ik terecht?

Neem contact op met uw leverancier als u een klacht heeft over de kwaliteit van de geleverde producten. De contactgegevens van uw leverancier kunt u vinden op deze pagina. Komt u er niet uit met uw leverancier? Neem dan contact op met RVO (schoolregelingen@rvo.nl of met ons via euschoolfruit@wur.nl

De school is op de vaste leverdag eenmalig gesloten, hoe geef ik dit door?

Bij uw aanmelding geeft u vakanties en vrije dagen aan. Indien u hiervan afwijkt dient u tijdig contact op te nemen met uw leverancier.

Staat de leverancier voor een dichte deur, dan kunnen voorrijkosten in rekening worden gebracht.

Algemeen EU-Schoolfruit

Wanneer is de inschrijfperiode?

Basisscholen konden zich vanaf 4 september 9.00 uur t/m 15 september 17.00 uur inschrijven via het formulier op www.euschoolfruit.nl. Alle basisscholen en speciaal basisonderwijs scholen krijgen de kans zich in te schrijven gedurende deze twee weken.

De inschrijfperiode 2018-2019 is nog niet bekend. Om op de hoogte te blijven van de inschrijfperiode kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Smaaklessen & EU-Schoolfruit.

Hoe wordt EU-Schoolfruit gefinancierd?

Het EU-Schoolfruit wordt gefinancierd door de Europese Unie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO.nl) voert de EU-Schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Voor schooljaar 2017-2018 is circa € 7 miljoen beschikbaar voor de Regeling schoolfruit en -groente vanuit de Europese Unie.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt ook ondersteund door: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum. Het Steunpunt EU-Schoolfruit en Smaaklessen van Wageningen University verzorgt de communicatie en het lesmateriaal naar scholen.

Meer achtergrondinformatie vindt u in de verordeningen over steun voor de verstrekking van groente, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen die staan op de website van EUR-lex:

Mag ik meerdere keren meedoen?

Alle scholen mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit in schooljaar 2017-2018. Dus ook scholen die in het schooljaar 2016/2017 (of eerder) hebben meegedaan. We adviseren en helpen scholen om zelf een schoolfruitbeleid op te zetten, zodat de kinderen kunnen blijven genieten van fruit en groente het hele jaar door.

Welke scholen komen in aanmerking?

Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) kunnen ook inschrijven. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor EU-Schoolfruit.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen komend schooljaar, 2017-2018, helaas niet deelnemen aan het EU-Schoolfruitprogramma.

Het EU-Schoolfruitprogramma gaat zich komend jaar enkel richten op basisonderwijs. Via een pilot hebben voortgezet onderwijs scholen de laatste jaren mee kunnen doen aan het EU-Schoolfruitprogramma. De pilot is hiermee dus helaas ten einde.  

Voorwaarden deelname

Deelnemende scholen horen zich aan een aantal spelregels te houden. Scholen moeten:

  • ervoor zorgen dat de geleverde producten zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft
  • ervoor zorgen dat de producten op school worden uitgereikt en geconsumeerd door leerlingen
  • een medewerker aanwijzen die de verspreiding van gratis groente en fruit coördineert
  • afnemen van het educatieve materiaal, beschikbaar via www.euschoolfruit.nl
  • een EU-Schoolfruitposter zichtbaar aanbrengen bij de hoofdingang van de school, of op hun website duidelijk vermelden dat zij deelnemen aan de schoolregeling. Daarbij dient de EU-vlag vermeld te worden en te worden aangegeven dat de Europese Unie financieel bijdraagt aan de schoolregeling
  • akkoord gaan met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief
  • hebben een inspanningsverplichting om deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van de schoolfruitregeling
  • invullen van de ontvangstverklaring waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid producten geleverd is
  • meewerken aan controles op grond van deze regeling
  • deelnemen aan monitoring en evaluaties

Bekijk hier de voorwaarden voor deelname aan EU-Schoolfruit

Lees de uitgebreide EU-Schoolfruitregeling hier.

Is EU-Schoolfruit hetzelfde als SchoolGruiten?

Voorheen waren er twee programma's: EU-Schoolfruit (gratis groente en fruit) en SchoolGruiten (zelfstandig via ouders/leverancier). Nu is er alleen EU-Schoolfruit. Binnen EU-Schoolfruit ontvangt de school 20 weken gratis groente/fruit. Daarnaast heeft de school een inspanningsverplichting om de EU-Schoolfruit- en digibordlessen uit te voeren en aanvullende activiteiten/lessen te verzorgen over groente, fruit en gezonde voeding. Scholen worden gestimuleerd om na de gratis periode zelfstandig verder te gaan met het eten van groente en fruit in de klas. Hiermee is SchoolGruiten (structureel eten van groente/fruit) geborgd in EU-Schoolfruit.

Wat is de verhouding tussen RVO.nl en het Steunpunt EU-Schoolfruit?

RVO.nl is contactpersoon voor leveranciers. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het erkennen van leveranciers, voor vragen rondom de leveringen en voor de financiële afronding van de leveringen. Het Steunpunt EU-Schoolfruit is contactpersoon voor scholen. Het Steunpunt is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de scholen en de ondersteunende materialen die scholen ontvangen.

Bekijk ook de Regeling Schoolfruit 2017 voor meer informatie

Wat is het verschil tussen EU-Schoolfruit & schoolfruit.nl?

Schoolfruit.nl is erkend leverancier van het EU-Schoolfruitprogramma. Via Schoolfruit.nl doen de volgende leverancier mee:

Schoolfruit.nl kan u helpen bij het continueren van het programma na de beeïndiging van de 20 weken EU-Schoolfruit, bijvoorbeeld met het vinden van financiering voor het aanschaffen van een Schoolfruitabonnement bij schoolfruit.nl

Ik ben leverancier. Hoe kan ik meedoen aan EU-Schoolfruit?

Lees meer over de rol van leveranciers en de regeling op deze pagina.

Alles over het groente en fruit

Kwaliteit, variatie en soort groente en fruit

De fruitleverancier levert groente/fruit volgens de richtlijnen voor kwaliteit en variatie van het EU-Schoolfruitprogramma. Leveranciers leveren seizoensgebonden. Dit betekent dat bij levering wordt gekeken naar de beschikbaarheid van producten.

Bekijk ook de Regeling Schoolfruit 2017 voor meer informatie

Mijn kind is allergisch voor sommige groente en fruit

Uw school ontvangt wekelijks een digitale nieuwsbrief. Hierin staat welke soorten groente en fruit de kinderen de komende week ontvangen. Spreek met uw school af dat zij naar u communiceren welke soort groente/fruit op welke dag wordt gegeten. Indien uw kind allergisch is voor één van de producten, kunt u op de dag dat dit wordt gegeten een ander stuk groente/fruit meegeven.

Mijn kind lust geen groente of fruit

Er zijn veel verschillende soorten groente en fruit. Er zijn altijd soorten die uw kind wel lust. Als je geen drop lust, zeg je ook niet dat je geen snoep lust. Laat uw kind regelmatig een hapje proeven van een groene-/fruitsoort die hij/zij niet lust. Uit onderzoek blijkt dat kinderen nieuwe producten 10-15 keer moeten proeven, voordat ze aan de smaak gewend zijn. Blijf dus geduldig en houd het positief. Bekijk ook de tips op de pagina voor ouders

Mijn kind heeft niet genoeg aan alleen groente of fruit in de ochtendpauze

Kinderen die goed ontbijten hebben halverwege de ochtend aan een stuk groente of fruit als tussendoortje genoeg. Heeft uw kind in de pauze veel trek? Kijk dan eens naar de ontbijtgewoonten van uw kind. Zorg dat uw kind voldoende tijd krijgt om goed te kunnen ontbijten. Een goed ontbijt is belangrijk voor de gezondheid en de leerprestaties op school. Bij voorkeur bestaat het ontbijt uit een graanproduct, wat zuivel en fruit. Bekijk ook de tips op de pagina voor ouders

Wij willen als school graag ook na de gratis periode via het EU-Schoolfruitprogramma aandacht blijven besteden aan het eten van groenten en fruit op school. Hoe kunnen we dit doen?

Gebruik hiervoor het stappenplan “Op weg naar een helder schoolfruitbeleid”.