Meedoen als leverancier

Wilt u leverancier worden voor het EU-Schoolfruitprogramma? Leveranciers kunnen een erkenning aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om mee te doen aan EU-Schoolfruit.

Er worden maximaal 8 leveranciers erkend. Als er meer dan 8 aanmeldingen zijn, dan bepaalt RVO door loting welke leveranciers een erkenning krijgen. De voorwaarden in de wet- en regelgeving voor deze regeling staan in de staatscourant.