Interview Gertrude Zeinstra

Senior onderzoeker Wageningen Food & Biobased Research

intervieuw gertrude origneel.jpg

Waarom ben je dit onderzoek gestart?

In Nederland eet minder dan 20% van de kinderen voldoende fruit en slechts 5% haalt de aanbeveling voor groente. Hier is dus werk aan de winkel. Ook voor eetgewoontes geldt jong geleerd is oud gedaan, dus kinderen vormen de ideale doelgroep om gezonde eetgewoontes aan te leren. De school is een hele mooie setting hiervoor, omdat je alle kinderen in Nederland van verschillende achtergronden bereikt.

Wat is de belangrijkste uitkomst?

Op scholen met een 5-dagen beleid, dus vijf vaste groente- en fruitdagen, namen praktisch alle kinderen (~98%) groente en fruit mee voor de ochtendpauze, terwijl dit op scholen zonder regels 50-60% was. Op scholen waar geen regels waren, was de gemiddelde groente- en fruitportie voor het 10-uurtje 60 gram per kind. Op scholen met een 5-dagen beleid was dit 130 gram, dus meer dan twee keer zoveel. Het merendeel van de ouders (>80%) was positief over dit beleid en vond het goed uitvoerbaar.

Wat was verder opvallend?

De onderzochte scholen met een 5-dagen beleid lagen alle drie in lage SES wijken. Daarmee impliceren deze resultaten dat een 5-dagen groente- en fruitbeleid ook uitvoerbaar en financieel haalbaar is voor deze gezinnen. En dat is heel mooi, want uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat deze gezinnen vaak minder groente en fruit eten.

Wat wil je anderen meegeven? 

Ga ervoor! Elke school kan dit. Een 5-dagen beleid is niet ingewikkeld, het is een kleine moeite met een groot effect. Hoe mooi is het dat ouders en scholen samen bijdragen aan het aanleren van gezonde eetgewoontes bij kinderen.