Organisatie

De organisatiestructuur van het Voedseleducatie Platform bestaat uit een Raad van Toezicht, een Toetsingscommissie, Het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit en leden.