Objectiviteit

Objectieve educatie is hét uitgangspunt van het Voedseleducatie Platform. Alle lesmaterialen worden ontwikkeld vanuit Wageningen University & Research. Een onafhankelijke Raad van Toezicht en Toetsingscommissie waken over het beleid en de onafhankelijkheid en inhoud van de materialen van het Voedseleducatie Platform.