Intermediairs

Voedseleducatie biedt scholen handvatten om verder te denken dan alleen de lessen. Hier kan een leerkracht of school vaak wel wat hulp bij gebruiken. Een medewerker van een GGD, NME of gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen. Vanuit je rol als intermediair kun je de school adviseren hoe zij voedseleducatie kunnen inzetten en hoe zij daarnaast kunnen werken aan een gezond voedingsbeleid op school.