Gezonde school

De Gezonde School-aanpak helpt je planmatig en structureel te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen. Smaaklessen is opgenomen als erkende Gezonde School activiteit voor het thema Voeding. Op deze pagina vindt je tips voor de implementatie van Smaaklessen en hoe je als school kunt aantonen dat de onderwijsactiviteiten structureel worden toegepast.